Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về làm việc với các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng

Trong 02 ngày 24, 25 tháng 10, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thành phố, 4 cơ sở Hội Nông dân huyện An Dương, Tiên Lãng, xã Quốc Tuấn và xã Đại Thắng về việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra ngày 24/10, có đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Phạm Hưng Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Tiên Lãng; đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Dương.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Phạm Tiến Nam kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

 

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Phạm Tiến Nam kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

  Theo chương trình, Đoàn đã đến tham quan mô hình trồng đào cảnh tại làng nghề Đồng Dụ, mô hình trồng lan trong nhà kính tại xã Đặng Cương, huyện An Dương; mô hình Nếp cái hoa vàng tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng

Đoàn kiểm tra Trung ương Hội thăm mô hình Trồng lan trong nhà kính tại xã Đặng Cương, huyện An Dương

 

Đoàn kiểm tra Trung ương Hội thăm mô hình trồng đào cảnh tại làng nghề Đồng Dụ,  xã Đặng Cương, huyện An Dương

Buổi sáng ngày 25/10, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với  Hội Nông dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố, đồng chí Vũ Thị Thúy Nga – Phó Ban Dân Vận thành ủy, đồng chí Trần Văn Huy – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Kết luận số 61-KL/TW.

Đoàn kiểm tra Trung ương Hội thăm mô hình Nếp cái hoa vàng tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng

Làm việc với Hội Nông dân thành phố và các cơ sở Hội, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân việt Nam giai đoạn 2010- 2020”; Quyết định số 673/QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 của Hội Nông dân thành phố và 4 cơ sở Hội.  

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Phạm Tiến Nam kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.

  Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra tại Hội Nông dân thành phố và các cơ sở Hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh: quá trình thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư,Quyết định số 673/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có nhiều cách làm sáng tạo, nhất là trong công tác dạy nghề, đổi mới và phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, giúp nông dân xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế mới, có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chi Hội nhiệt tình, tâm huyết. Các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 đã cơ bản hoàn thành, đánh giá cao các chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch giao. Nhất trí với những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp lý, phù hợp, sát thực tiễn trong thực hiện có hiệu quả hơn Kết luận 61 – KL/TW, công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội Nông dân thành phố. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp Hội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Hội Nông dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, thể hiện rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, hoàn thành việc thành lập Ủy ban Kiểm tra và đưa vào hoạt động,  xây dựng thí điểm mô hình phát triển hội viên theo Điều lệ VII… Đồng chí Đỗ Đức Hòa -Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thay mặt Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân toàn thành phố trong thời gian tới./.

Thu Huyền-HNDTP

 ]]>

  • Tin mới đăng