Phát huy vai trò Hội Nông dân xã trong sản xuất nông nghiệp tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng

Tiên Thắng là xã thuần nông của huyện Tiên Lãng, có diện tích đất nông nghiệp 707 ha; chính trị, tư tưởng của cán bộ và nhân dân cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã từng bước được cải thiện, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; công tác An ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cán bộ và nhân dân trong xã nói chung, hội viên nông dân nói riêng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Hội Nông dân xã Tiên Thắng có 11 chi hội, tổng số hội viên là 1.326 hội viên. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã luôn duy trì phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp địa phương làm tốt công tác tuyên truyền tới bà con nông dân thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, gieo cấy hết diện tích, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ; phối hợp chặt chẽ với Trạm khuyến nông để thường xuyên tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con cách chăm sóc, bón phân và cách nhận biết, xử lý một số đối tượng sinh vật gây hại trên lúa và cây trồng.

Vụ Chiêm xuân 2023, xã Tiên Thắng gieo cấy hơn 360 ha, được cơ cấu bằng các giống lúa như: Thái xuyên 111, Đài thơm 8, BC 15, Nếp các loại. Hội Nông dân xã phối hợp HTX thường xuyên thăm đồng nắm bắt tình hình, theo dõi diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để bà con nông dân kịp thời phun thuốc phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa như: Bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2. Với mục đích giúp bà con nông dân, từng bước tiếp cận với việc phun thuốc trừ sâu bằng máy bay, để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong thời gian qua Hội Nông dân xã và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tiên Thắng đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thí điểm đăng ký và sử dụng dịch vụ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay do Trạm khuyến nông Tiên Lãng thực hiện, kết quả đã có trên 100 hộ, diện tích đăng ký sử dụng dịch vụ 27ha.

Hội viên nông dân xã Tiên Thắng, huyện TIên Lãng phun thuốc trừ sâu bằng máy bay

Bà Phạm Thị Luyện hội viên nông dân  Khu 4, xã Tiên Thắng phấn khởi chia sẻ: “Vụ Chiêm xuân năm nay, gia đình có cấy 5 mẫu lúa. Trong đó có 3 mẫu lúa Nếp Cô tiên trong vùng quy hoạch sản xuất tập trung ứng dụng mạ khay – máy cấy và có hợp đồng tiêu thụ với HTX, trong đợt phun trừ phòng bệnh đạo ôn cuối tháng 4, gia đình tôi đăng ký sử dụng dịch vụ bơm thuốc trừ sâu do Hội Nông dân và Hợp tác xã SXKDDVNN triển khai, với giá dịch vụ là 20.000 đồng công phun/1 sào, trong khi đó giá thuê người phun thủ công là 40.000 đồng/sào; Máy bay phun thuốc đồng đều trên mặt lá lúa, cho thấy hiệu quả phun phòng, trừ bệnh đạo ôn rất hiệu quả”.

Theo ông Trịnh Văn Vinh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX SXKDDVNN Tiên Thắng cho biết “ Vụ Chiêm năm nay là vụ đầu tiên nông dân Tiên Thắng sử dụng dịch vụ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay, qua thực tế cho thấy áp dụng máy bay phun thuốc phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa mang lại nhiều giá trị, lợi ích cho nông dân, như: Giá công phun rẻ hơn so với thuê người phun thủ công, thời gian phun nhanh, hiệu quả diệt trừ sâu rất tốt vì thuốc được phun đều trên diện rộng. Tuy nhiên, để ứng dụng máy bay phun thuốc phòng trừ các đối tượng gây hại trên lúa thực sự có hiệu quả, thì việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, gieo cấy một giống lúa rất có ý nghĩa quan trọng. Vì các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa phát sinh, phát triển trên lúa thường theo các trà, giống lúa và cùng thời điểm. Như vậy, thì khi triển phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại sẽ thuận tiện và hiệu quả sử dụng thuốc sẽ cao hơn nhiều

Ông Vinh chia sẻ thêm: “Vụ Chiêm xuân năm nay, do làm tốt công tác tuyên truyền, nông dân thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ, các biện pháp canh tác, nhất trong việc phun thuốc phòng, trừ các đối tượng sinh vật gây hại kịp thời, hiệu quả, nên diện tích lúa Chiêm xuân của xã sinh trưởng và phát triển tốt hứa hẹn một vụ lúa Chiêm bội thu”.

Có thể nói, Hội Nông dân xã phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp, qua đó đã từng bước khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng là hướng đến các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của địa phương.

                                                Phạm Thị Bích – Phó Chủ tịch HND xã Tiên Thắng

  • Tin mới đăng