Phát động phong trào thi đua giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố năm 2022

Chiều ngày 07/4/2022, tại Hội Nông dân thành phố đã diễn ra Hội nghị phát động phong trào thi đua giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố năm 2022. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Trưởng khối thi đua, chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố.

Hội nghị phát động phong trào thi đua giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố năm 2022

Tại Hội nghị, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố đã tham gia nội dung ký giao ước thi đua năm 2022 với quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua và cam kết thực hiện tốt 04 nội dung thi đua trên các lĩnh vực công tác được giao gồm: Xây dựng củng cố tổ chức Hội, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực để thu hút, phát triển quần chúng là đối tượng vận động của đoàn thể mình vào các tổ chức Hội, đoàn thể; Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt việc quản lý hội viên, đoàn viên và tổ chức Hội, đoàn thể; Vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, ANQP, các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội; Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là tiếp tục việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đên năm 2045 và Nghị quyết Đại hội của từng tổ chức Hội, đoàn thể chính trị xã hội trong khối thi đua.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho Hội Nông dân và Liên đoàn lao động thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cùng các tổ chức chính trị – xã hội thành phố sẽ bám sát nội dung ký kết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Nhân dịp này, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho Hội Nông dân và Liên đoàn lao động thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021./.

 Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng