Hội Nông dân quận Đồ Sơn tăng cường các hoạt động chung tay đẩy lùi đại dịch Covid -19

Quán triệt tinh thần chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, quận ủy Đồ Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Hội Nông dân quận Đồ Sơn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương, ngành y tế tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh.

Hội Nông dân quận đã phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể quận vận động kinh phí mua và phát miễn phí 8.800 khẩu trang, 4.000 chai nước sát khuẩn, 4.000 bánh xà phòng cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn quận. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phòng trống dịch, phát 2.000 khẩu trang, 5.000 tờ rơi, 100 lọ sát khuẩn cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Tích cực tham gia vận động các hộ dân có thân nhân từ nước ngoài về tự giác khai báo, tự giác cách ly tại nhà theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng; kịp thời tuyên truyền, triển khai khai báo y tế sức khỏe toàn dân cho đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Có thể nói, các hoạt động của Hội Nông dân quận Đồ Sơn đã góp phần ngăn ngừa sự phát tán, không để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng, tính mạng cho người dân./.

Dưới đây là một số hoạt động của Hội Nông dân quận Đồ Sơn tham gia phòng chống dịch.

 

Cán bộ Hội Nông dân phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến giao dịch tại trụ sở Đảng ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân phường

Cán bộ Hội Nông dân phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn quận

Cán bộ Hội Nông dân hướng dẫn hội viên nông dân sát khuẩn

Hội nghị tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn quận Đồ Sơn

Người dân buôn bán nhỏ tại chợ dân sinh được phát tờ rơi miễn phí

Người dân buôn bán nhỏ tại chợ dân sinh được phát tờ rơi miễn phí

(Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân quận)

 

 

  • Tin mới đăng