Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Tư pháp thành phố về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở , chuẩn tiếp cận pháp luật cho nông dân (giai đoạn 2017 – 2021)

“việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, chiều ngày 24/5/2017, tại Sở Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Tư pháp trong việc “tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật cho nông dân”.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương,Chủ tịch Hội Nông dân thành phố (đứng đầu tiên hàng thứ nhất, tính từ trái sang) cùng đồng chí Vũ Văn Kiền, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố (đứng thứ hai, hàng thứ nhất, tính từ trái sang) ký Chương trình phối hợp

Tới dự, có các đồng chí: Vũ Văn Kiền, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng PHPBGDPL thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Uỷ viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố; đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo các ban, văn phòng Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Công chứng thành phố, các Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng Thừa Phát lại; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Hội Nông dân các quận, huyện; Phóng viên Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo An ninh Hải Phòng; Báo Pháp luật Việt Nam tại Hải Phòng…

Quang cảnh Lễ ký chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Tư pháp thành phố (giai đoạn 2017-2021)

 Theo Chương trình phối hợp (giai đoạn 2017-2021), Hội Nông dân và Sở Tư pháp thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân. Mở các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh và Truyền hình thành phố, Cổng thông tin điện tử của hai ngành. Trú trọng trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nông dân thông qua các hoạt động: tổ chức sinh hoạt chuyên đề pháp luật, phát tờ gấp miễn phí, trợ giúp pháp lý lưu động, đẩy mạnh mô hình tư vấn pháp luật qua tổng đài 1088…. Tập trung công tác xây dựng, phát triển và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nông dân là hòa giải viên cơ sở. Phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các địa phương trong thành phố.

Đồng chí Vũ Văn Hè, Trưởng phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành, thực thi pháp luật cho hội viên nông dân. Tạo điều kiện để nông dân hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện để nông dân tham gia quản lý nhà nước, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá ở cộng đồng dân cư; nhằm kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài trong nội bộ nông dân./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm  tra HND thành phố)]]>

  • Tin mới đăng