Kỳ Sơn (Thủy Nguyên): Tổng kết công tác Hội năm 2019; 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, 8 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 24/12/2019, Hội Nông dân xã  Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư; 8 năm thực hiện Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, nhiệm vụ công tác Hội năm 2020. Dự có đồng chí Vũ Văn Giáp, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch HĐND, Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBMTTQ xã.

Đồng chí Vũ Văn Giáp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của ban bí Thư trung ương Đảng; Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  Năm 2019, Hội Nông dân xã Kỳ  sơn tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí Hội; chủ động, tích cực khai thác các nguồn lực để xây dựng các mô hình và tạo thêm kinh phí cho Hội hoạt động, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương. Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020. Hội Nông dân xã Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng kể. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tích cực chủ động trong triển khai thực hiện những Chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống có tác dụng tích cực góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy vận động Hội và phong trào nông dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Tại hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Giáp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của ban bí Thư trung ương Đảng; Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ./.

 (Đỗ Văn Lâu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Sơn, H.Thủy Nguyên)

]]>

  • Tin mới đăng