Kiến Thuỵ tuyên truyền phổ biến về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kiến Thuỵ tuyên truyền phổ biến về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sáng ngày 29/4/2021, tại Hội trường UBND huyện Kiến Thuỵ, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và vận động hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cho trên 120 cán bộ, hội viên nông dân của huyện Kiến Thụy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt nội dung phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, trong đó nhấn mạnh một số nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; nguyên tắc lập danh sách cử tri; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc vận động bầu cử; những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nguyên tắc bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử; các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bầu cử…

Đồng chí Nguyễn Đỗ Điển – Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện truyền đạt nội dung vận động hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại Hội nghị

Qua đó đã giúp các đại biểu nắm bắt được những nội dung cơ bản của Luật bầu cử để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử trên địa bàn để cử tri có thể tham gia bầu chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo về tiêu chuẩn, thành phần, số lượng theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vận động hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Cũng tại hội nghị,các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện thông tin một số vấn đề về tình hình môi trường của thành phố, huyện; một số các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu của huyện. Qua đó, giúp tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng./.

Nguyễn Minh Hải, Hội Nông dân huyện

  • Tin mới đăng