Kiến Thụy: Tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ năng suất lúa Xuân năm 2021

Hiện nay, hầu hết diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện Kiến Thụy đang vào giai đoạn làm đòng – trổ bông, cây lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, trên một số diện tích đã xuất hiện bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, … có nguy cơ gây ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được phòng trừ kịp thời. Để bảo vệ năng suất lúa vụ xuân 2021, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã và đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân tổ chức phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại lúa.

Hình ảnh: Nông dân Kiến Thụy phun trừ sâu bệnh bằng máy

Đối với sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2: Các cấp Hội tập trung tuyên truyền hướng dẫn hội viên, nông dân tập trung phun trừ từ 27/4-30/4 trên các diện tích nhiễm có mật độ từ 20 con/m2 trở lên đặc biệt trên các diện tích lúa xanh tốt trỗ sau 05/5/2021. Sử dụng một số loại thuốc đặc hiệu như: Virtako 40WG, Director 70EC, Takumi 20WG, 20SC, Clever 150SC…

Đối với bệnh đạo ôn: Hướng dẫn phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm bệnh (Nếp, Thiên ưu 8, BC16, P6, TBR225, Thái Xuyên 111…) trỗ cuối tháng 4 đầu tháng 5; nhất thiết phải phun 2 lần (lần 1 khi lúa đòng già – nứt bẹ, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày). Có thể sử dụng một số loại thuốc như: Bump 650 WP, Filia 525 SC, Kasai-S 92Sc, Fujione 40 EC, Katana 20SC, …

Đồng thời, các Hội cũng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng nồng độ – liều lượng, đúng lúc và đúng cách) và bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định (ga chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật)./.

Phạm Thị Thủy – Hội Nông dân huyện

  • Tin mới đăng