Kiến Thụy: Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Kiến Thụy chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bám sát các chương trình, nghị quyết, đề án phát triển kinh tế của huyện, những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện luôn tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống cho hội viên, Hội Nông dân huyện đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong huyện, gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Để phong trào thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho hội viên nông dân nhằm nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Mô hình trồng nấm Đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hữu Trường – xã Đại Hợp, Kiến Thụy

Trong giai đoạn 2017 – 2022, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong huyện đều tăng năm 2017 có 7.971 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp đến năm 2022 có 9.233 hộ nông dân đăng ký tăng 1,15% chiếm 47,1% so với hộ nông nghiệp. Trong đó số hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp Trung ương là 8 hộ, cấp thành phố là 83 hộ, cấp huyện 898 hộ, cấp xã, thị trấn là 5.467 hộ. Một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu như: Ông Mạc Như Xoang (xã Ngũ Đoan) kinh doanh xây dựng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ nội thất doanh thu 9-10 tỷ đồng/năm; ông Phạm Văn Thành (xã Hữu Bằng) với mô hình kinh doanh dịch vụ vận tải doanh thu mỗi năm 4-5 tỷ/năm, bà Đoàn Thị Huệ (xã Tân Trào) với mô hình sản xuất giống thuỷ sản nước mặn doanh thu 3-4 tỷ đồng/năm; Mô hình nuôi ong nội lấy mật của anh Đặng Thanh Tùng doang thu 500- 600 triệu/năm, Mô hình sản xuất Đông trùng hạ thảo, nấm Linh Chi, Vân Chi của anh Nguyễn Văn Trường (HTX Trường Sinh) xã Đại Hợp doanh thu 300-400 triệu đồng/năm …

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, cây, con giống…  để giúp đỡ các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm giàu gảm nghèo bền vững. Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Nông dân đã chỉ đạo các cơ sở Hội bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời đưa nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành một trong ba phong trào thi đua trọng tâm của công tác Hội. Hội Nông dân các cấp đã vận động hội viên, nông dân trên toàn huyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều cầu, cống thoát nước; đóng góp xây dựng nhà mái ấm tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp xây dựng các nguồn quỹ phúc lợi, hiến đất và kinh phí cùng chung tay đóng góp để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội cơ sở; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Phạm Thị Thủy – Hội Nông dân huyện Kiến Thụy

  • Tin mới đăng