Kiến Thụy: Hiệu quả thiết thực từ Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Mô hình trang trại nuôi lợn bà Đồng Thị Doanh tại xã Tú Sơn[/caption] [caption id="attachment_1954" align="aligncenter" width="600"] Bà Đoàn Thị Huệ (xã Tân Trào) giới thiệu với du khách về thăm trang trại ươm giống Thủy sản[/caption] [caption id="attachment_1955" align="aligncenter" width="600"] Mô hình Trang trại giống Thủy sdn của Bà Đoàn Thị Huệ tại xã Tân Trào, Huyện Kiến Thụy[/caption] Nguyễn Minh Hải – HND huyện]]>

  • Tin mới đăng