Kế hoạch số 225 -KH/HNDT, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Kế hoạch số 225 -KH/HNDT, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng