Huyện Vĩnh Bảo: Tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019

Từ ngày 30/7 đến 08/8/2019. Đoàn kiểm tra Hội Nông dân huyện do đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 10 xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Vũ Khánh Trình – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo

  Việc kiểm tra được tập trung vào những nội dung chính, gồm: Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, xây dựng quản lý các loại quỹ, (Quỹ Hỗ trợ nông dân, quản lý nguồn vốn vay tín chấp của Ngân hàng Chính sách xã hội, các loại hồ sơ, sổ sách, việc chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho hội viên nông dân …). Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, lệch lạc trong chỉ đạo thực hiện; phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý để phổ biến, nhân rộng. Qua kiểm tra tại 21 tổ tiết kiệm & vay vốn và 44 hộ vay. Đoàn đề nghị các tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình sử dụng vốn vay. Với phương pháp quản lý vốn vay chặt chẽ, không để thất thoát, lãng phí, được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng để tham gia tiếp nông dân, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của nông dân theo tinh thần Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành./.

(Tin, ảnh: Hải Đăng-Hội Nông dân Vĩnh Bảo)

]]>

  • Tin mới đăng