Huyện Vĩnh Bảo: Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 20/6/2019, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Đồng chí Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã bám sát vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai các hoạt động của Hội và phong trào Nông dân, chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội. Phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến 225 buổi cho 23.615 lượt hội viên nông dân, kết hợp với Đài truyền hình thành phố xây dựng 2 phóng sự, viết 29 tin bài gửi về Hội Nông dân thành phố, 273 tin, bài tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh cơ sở và cuốn Bản tin Hội Nông dân huyện…Các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được hội viên tích cực hưởng ứng. Toàn huyện có 14.569 hộ hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2019. Chủ động phối hợp với các Công ty phân bón cung ứng 554 tấn phân bón chậm trả các loại cho nông dân. Nhận ủy thác với NHCSXH, tín chấp với NHNN&PTNT cho 5.769 hộ hội viên vay, tổng dư nợ trên 183,4 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân cho 266 hộ hội viên vay, trên 5,7 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí đề nghị các cấp Hội cần chú trọng hơn nữa tới công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nhất là Hội cơ sở, thực sự làm nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ đề năm của thành phố và của huyện; đặc biệt là chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới./.

     (Hải Đăng, Hội Nông dân Vĩnh Bảo)

]]>

  • Tin mới đăng