Huyện Tiên Lãng: tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội ND thành phố phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông

  Về dự và phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn giao thông, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân trong việc phối hợp, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

          Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông

  Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong quá trình tham gia giao thông, trong việc phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thay đổi, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, góp phần tạo dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện ở khu vực nông thôn; hình thành ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông, từng bước hình thành “văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên nông dân./.

                                          (Tin, ảnh: Mai Lan – PCT HND Tiên Lãng)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC