Huyện Tiên Lãng: tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội ND thành phố phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông

  Về dự và phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn giao thông, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân trong việc phối hợp, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

          Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền Luật giao thông

  Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong quá trình tham gia giao thông, trong việc phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thay đổi, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, góp phần tạo dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện ở khu vực nông thôn; hình thành ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông, từng bước hình thành “văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên nông dân./.

                                          (Tin, ảnh: Mai Lan – PCT HND Tiên Lãng)

]]>

  • Tin mới đăng