Huyện Tiên Lãng: Biểu dương chi hội 3 tốt

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi hội 3 tốt” do Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phát động, vừa qua Hội Nông dân huyện Tiên Lãng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm giai đoạn 2014-2019, biểu dương phong trào xây dựng “Chi hội 3 tốt” gắn với kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019). Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào này, hằng năm, Hội Nông dân huyện đã tích cực chỉ đạo, phát động phong trào thi đua tới toàn andriol for sale thể các Hội cơ sở, tổ chức cho các đơn vị đăng ký xây dựng mô hình điểm “Chi hội 3 tốt”, (với ba tiêu chí đó là: Duy trì sinh hoạt chi hội tốt; Phát triển Hội viên tốt; Phát triển quỹ hội tốt) để đưa vào chỉ tiêu giao ước thi, chấm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công tác Hội tại mỗi Hội cơ sở. Phong trào đã được các chi hội và hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện. Qua 5 năm phát động (tính đến hết tháng 9/2019) đã có 75 chi Hội đạt tiêu chí chi hội 3 tốt (đạt 188%), nhiều chi hội đạt chi hội 4 tốt. Qua triển khai hoạt động, các chi Hội đã có nhiều đổi mới, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân, là chủ thể phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; vào thành tích chung của công tác Hội và phong trào nông dân huyện trong những năm qua. Tại Hội nghị, 46 tập thể và cá nhân được Hội Nông dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, khen thưởng./.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch HND thành phố tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng chi hội 3 tốt

Đồng chí Phạm Hưng Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng chi hội 3 tốt

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Huyền, Chủ tịch HND huyện tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cho các tập thể thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng chi hội 3 tốt

 (Tin, ảnh: Mai Lan – PCT HND huyện Tiên Lãng)

]]>

  • Tin mới đăng