Huyện Thủy Nguyên: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

       Ngày 25, 26/9/2019, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019. Về dự có đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Thành Hội; các đồng chí Thường trực Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi

Tham gia tập huấn 438 đồng chí cán bộ Hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn được các đồng chí giảng viên quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi); quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân từ nay đến cuối năm 2019; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở nắm bắt, tiếp thu kiến thức mới, nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội./.

       (Mạc Anh Tiến – Hội Nông dân H.Thủy Nguyên)

]]>

  • Tin mới đăng