Huyện Cát Hải tuyên truyền trật tự An toàn giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá cho hội viên nông dân

Sáng ngày 16/04/2021, Hội Nông dân huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền trật tự An toàn giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá cho 145 cán bộ, hội viên nông dân xã Trân Châu, Hiền Hào, Xuân Đám.

Hội nghị được nghe Dược sĩ Ngô Quang Thành và đồng chí Nguyễn Đình Hương – Trung tá – Đội trưởng Đội giao thông Công an huyện truyền đạt một số nội dung về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên nông dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật nhằm thực hiện thành công “Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25/01/2013. Tuyên truyền vận động hội viên nông dân nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ về đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông./.

Phạm Thị Hồng Ngân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cát Hải

  • Tin mới đăng