Huyện An Lão: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

Chiều ngày 15/01/2020, Hội Nông dân huyện An Lão tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 huyện An Lão

  Trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện An Lão đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã thảo luận và bổ sung giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ghi nhận những cố gắng của cán bộ, hội viên nông dân huyện An Lão trong năm 2019. Các cấp Hội đã triển khai làm tốt các chính sách hỗ trợ nông dân, tập trung cao cho công tác tuyên truyền và tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu các cấp Hội Nông dân huyện An Lão tập trung rà soát các chỉ tiêu, bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, chỉ ra một số nhiệm vụ các cấp Hội cần thực hiện có hiệu quả 3 phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, tập trung chuyển đổi, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 (Lê Thị Băng, Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)

   ]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC