Huyện An Lão: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

Chiều ngày 15/01/2020, Hội Nông dân huyện An Lão tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 huyện An Lão

  Trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện An Lão đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã thảo luận và bổ sung giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ghi nhận những cố gắng của cán bộ, hội viên nông dân huyện An Lão trong năm 2019. Các cấp Hội đã triển khai làm tốt các chính sách hỗ trợ nông dân, tập trung cao cho công tác tuyên truyền và tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu các cấp Hội Nông dân huyện An Lão tập trung rà soát các chỉ tiêu, bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, chỉ ra một số nhiệm vụ các cấp Hội cần thực hiện có hiệu quả 3 phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, tập trung chuyển đổi, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 (Lê Thị Băng, Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)

   ]]>

  • Tin mới đăng