Huyện An Lão: Thành lập tổ hợp tác kinh tế và giải ngân dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Trường Thành

Sáng ngày 28/06/2019 , Hội Nông dân huyện An Lão, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức thành lập Tổ Hợp tác nuôi cá trắm cỏ và giải ngân dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Trường Thành từ nguồn thành phố ủy thác.

Ban Chủ nhiệm Tổ hợp tác nuôi cá trắm cỏ tại xã Trường Thành ra mắt tại Hội nghị

  Đồng chí Nguyễn Thị Thoa Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Ninh Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Trần Xuân Thơm, Phó Bí Thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND  xã. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó chủ tịch Thường Trực Hội Nông dân Thành phố đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của dự án, nhằm tạo điều kiện giúp các hộ có vốn đầu tư sản xuất  nuôi cá trắm cỏ thương phẩm, nâng cao thu nhập.  Đồng thời yêu cầu các hộ tham gia dự án sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, trả phí đúng thời hạn, chấp hành nghiêm các quy định của hợp đồng vay vốn./.

                                                                                                                        (Lê Thị Băng, PCT HND huyện An Lão)

]]>

  • Tin mới đăng