Hướng dẫn số 66 HD-BTGTU, ngày 07/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona

HD 66_BTGTU_tuyên truyền phòng chống dịch Corona 2020.signed]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn số 66 HD-BTGTU, ngày 07/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng