Hướng dẫn số 41-HD/HNDT, ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2017)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn số 41-HD/HNDT, ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2017)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng