HƯỚNG DẪN Số 30-HD/HNDT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

HƯỚNG DẪN Số 30-HD/HNDT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng