Hợp tác xã chăn nuôi huyện Kiến Thụy: Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Vơi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại hội nghị

Từ những thuận lợi và thế mạnh của địa phương, thôn Thái Lai đã thành lập HTX gồm 30 thành viên với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là chăn nuôi theo tiêu chuẩn VIETGAP, sẽ phát huy những lợi thế của địa phương, giúp chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển SXKD gắn với xây dựng nông thôn mới. Với nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi, HTX ra đời sẽ giúp chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, mang đến nguồn thu ổn định cho người dân trong thôn. Dự Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã chăn nuôi Thanh Phong xã Tân Phong, trước những kiến nghị của xã viên HTX về khó khăn hiện nay khi giá lợn giảm mạnh còn từ 30 – 32 nghìn đồng/1 kg, đồng chí Nguyễn Văn Vơi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện động viên các xã viên HTX hạn chế việc tái đàn, tăng đàn, cắt giảm nguồn cung thịt lợn ra thị trường; chờ thị trường ổn định, cân đối mới tái đàn, để không gây thiệt hại cho người chăn nuôi./.  (Tin, ảnh: Nguyễn Minh Hải – Cán bộ HND huyện]]>

  • Tin mới đăng