Hội thảo xây dựng Đề án “Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp và công tác Hội Nông dân”

 

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp và công tác Hội Nông dân tại Hội Nông dân thành phố ngày 04/11/2016

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận về nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế yếu kém của cán bộ Hội trong ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn. Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương –  Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá cao sự quan tâm đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội thảo. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp và công tác Hội của nông dân. Đặc biệt, ứng dụng trong việc khai thác thông tin trên mạng Itenerrt về thông tin thị trường giá cả, giống, cây con, vốn, tiêu thụ sản phẩm…; giảm thiểu thời gian giải quyết công việc, qua đó tạo sự thuận lợi cán bộ công chức trong việc triển khai công việc nhanh, gọn. Đề nghị, trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của các đơn vị, sở, ngành để Đề án “Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp và công tác Hội Nông dân” do Hội Nông dân thành phố xây dựng sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt./.        (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra HNDTP)]]>

  • Tin mới đăng