Hội Nông dân xã Tiên Thắng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân tập trung sản xuất vụ Chiêm Xuân 2022

Vụ Chiêm xuân 2022, xã Tiên Thắng gieo cấy hơn 360 ha, được cơ cấu bằng các giống lúa như: Thái xuyên 111, Đài thơm 8, BC 15, Nếp các loại…; Tỷ lệ lúa lai và lúa thuần chất lượng cao ngày càng tăng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hội Nông dân xã phối hợp HTX thường xuyên thăm đồng nắm bắt tình hình, theo dõi diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng; đồng thời làm tốt công tác  tuyên truyền, hướng dẫn để bà con nông dân kịp thời phun thuốc phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa như: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, Bệnh đạo ôn, Rầy các loại… , nên cơ bản diện tích lúa vụ Chiêm xuân của xã đều không bị thiệt hại nặng do sâu bệnh gây ra.

Hội Nông dân xã Tiên Thắng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân tập trung sản xuất vụ Chiêm Xuân 2022

Nhờ nông dân thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ, HTX HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp làm tốt các khâu dịch vụ sản xuất, nhất là khâu dự báo, phòng chống sâu bệnh hại kịp thời nên diện tích lúa Chiêm xuân của xã sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo ông Trịnh Văn Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX SXKDDVNN Tiên Thắng nhận định: “ Vụ Chiêm xuân năm nay, do thời tiết khá thuận lợi và chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất lúa vụ này đạt khá hơn so với các vụ trước, đặc biệt là các loại giống lúa lai, giống lúa nếp ứng dụng mạ khay máy cấy; năng suất lúa bình quân toàn xã dự kiến đạt 70,5 tạ/ha, toàn xã đã thu hoạch được trên 70% diện tích”.

Ông Vinh chia sẻ thêm: “Vụ Chiêm này Tiên Thắng có trên 80 ha diện tích lúa ứng dụng mạ khay – cấy máy, trong đó đó có 20 ha được quy vùng sản xuất tập trung để cấy lúa thương phẩm có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thóc tươi, đến nay HTX đã thu mua và bao tiêu giúp nông dân gần 100 tấn thóc Nếp Cô tiên”.

Hiện nay, bà con nông dân đang xuống đồng tiến hành thu hoạch những diện tích lúa đã chín. Nhằm đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn, tiết kiệm nhân công, bà con nông dân trong xã chủ yếu thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hoàn, nhằm tiết kiệm được nhân công và đảm bảo thời gian thu hoạch được nhanh.

Bà Ngô Thị Huế hội viên nông dân  Khu 7, xã Tiên Thắng phấn khởi cho hay: “ Vụ Chiêm xuân năm nay, gia đình có cấy 2,5 mẫu lúa; trong đó có 1,5 mẫu lúa Nếp Cô tiên trong vùng quy hoạch sản xuất tập trng ứng dụng mạ khay – máy cấy và có hợp đồng tiêu thụ với HTX, thời tiết vụ này thuận lợi, ít sâu bệnh nên lúa Nếp năng suất đạt 300kg thóc tươi/sào cao hơn vụ Chiêm xuân 2021,  gia đình đã thu được 4,5 tấn thóc tươi và cân nhập cho HTX ngay tại đầu bờ với giá 8.400đ/kg”.

Do thời vụ sản xuất vụ mùa rất khẩn trương, vì vậy Ban chỉ đạo sản xuất của xã, các Khu dân cư đang tập trung cao chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân với phương châm “thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó”, để đảm bảo tiến hành sản xuất vụ mùa đúng khung lịch thời vụ.

Phạm Văn Với – Chủ tịch HND xã Tiên Thắng

  • Tin mới đăng