HỘI NÔNG DÂN XÃ TIÊN THẮNG, HUYỆN TIÊN LÃNG: SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO NÔNG DÂN THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BVMT) VÀ THU GOM BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (BVTV)

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn  Chương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào nông dân tham gia BVMT và xây dựng nông thôn mới ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng./.
(Ảnh và tin: Đỗ Chung, Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân thành phố)]]>

  • Tin mới đăng