Hội Nông dân xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Tiên Thắng không chỉ phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống mà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Hội Nông dân (HND) xã đã gắn phong trào thi đua của Hội với phong trào xây dựng NTM, tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tham gia bằng cả tinh thần và vật chất, góp phần xây dựng xã Tiên Thắng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022.

Tiên Thắng là xã thuần nông, có truyền thống đoàn kết. Về chính trị, tư tưởng của cán bộ và Nhân dân cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân đã từng bước được cải thiện, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; công tác Quốc phòng – An ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cán bộ và Nhân dân trong xã nói chung, hội viên nông dân nói riêng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hội Nông dân xã Tiên Thắng có 12 Chi hội (gồm 11 chi hội khu dân cư, 1 Chi hội nghề nghiệp); tổng số hội viên là 1.326 hội viên. Trong những năm qua, xác định rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương. Hội Nông dân xã đã tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với phương châm đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, phát triển nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các phong trào thi đua: lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên và nông dân; xây dựng các mô hình sản xuất, mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương.

Quang cảnh đường nông thôn mới tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng

Với quan điểm, lấy chi Hội làm địa bàn hoạt động, lấy hội viên làm nòng cốt cho các phong trào, xác định hội viên và nông dân vừa là đối tượng phục vụ và thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Hội phấn đấu hướng tới mục tiêu hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững. Thông qua các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản.

Nhiều năm qua, Hội Nông dân xã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đến nay tổng dư nợ đạt 7.2 tỷ đồng, cho 225 tổ viên, của 6 tổ tiết kiệm; hỗ trợ hội viên tiếp cận vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và thành phố 1 tỷ đồng; nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân xã vận động được trên 80.490 triệu đồng, nhờ đó nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Đó là động lực quan trọng để các hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã.

Hằng năm, Hội Nông dân xã phối hợp với Trạm vật tư nông nghiệp huyện Tiên Lãng cung ứng từ 40 – 50 tấn vật tư phân bón các loại, cho hội viên và nông dân vay trả chậm để phục vụ sản xuất; phối hợp với các trung tâm dạy nghề, HTXNN, các cơ quan chuyên môn của huyện, các doanh nghiệp mở các lớp dạy nghề, tổ chức các hội nghị hội thảo, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT sản xuất đến hội viên và nông dân.

Trên cơ sở chương trình liên kết, Hội Nông dân xã đã phối hợp với HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tiên Thắng xây dựng các mô hình sản xuất, điển hình như mô hình ứng dụng tiến bộ mạ khay máy cấy và liên kết tiêu thụ sản phẩm, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nông dân.

Với mục đích đoàn kết, tập hợp và giúp đỡ, hỗ trợ hội viên và nông dân phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất cũng như thu nhập của người lao động, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động thành lập được 01 HTX sản xuất rau an toàn Tiên Thắng do hội viên của Hội đứng ra quản lý, bước đầu hoạt động tốt và đạt hiệu quả. Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ nông dân đang nuôi thả thủy sản trên vùng bãi ven sông Văn Úc thuộc địa bàn xã, thành lập chi Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản, giúp các hộ sản xuất trên vùng bãi có điều kiện tiếp cận ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật sản xuất, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất.

Với mục tiêu góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Hội Nông dân xã đã mạnh dạn tiếp nhận và triển khai mô hình trồng cà chua theo chương trình VietGAP tại xã. Mặc dù kết quả đạt được còn khiêm tốn, nhưng qua đó đã đánh giá và tìm ra các giải pháp thích ứng với yêu cầu sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn, chất lượng trong mô hình chuỗi giá trị sản xuất, giúp nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất ra sản phẩm an toàn và làm quen với tư duy sản xuất hàng hoá.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân địa phương trong các buổi sinh hoạt khu dân cư. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân và nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả: đã vận động 324 hộ chủ động tháo dỡ vật kiến trúc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, 49 hộ hiến đất thổ cư với diện tích 639 m2, 18 hộ hiến đất nông nghiệp với diện tích 1.800 m2, Di dời 18 ngôi mộ..

Ngoài ra, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội đã đứng ra vận động xã hội hóa để xây dựng 02 cây cầu nội đồng trị giá trên 150 triệu đồng; triển khai và duy trì có hiệu quả mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường với 35 bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV ngoài đồng; trồng và duy trì quản lý tuyến đường Nông dân tự quản dài 1km, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Có thể nói, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò trong công tác tập hợp, đoàn kết; phát huy dân chủ, sức sáng tạo, khả năng liên kết, hợp tác của hội viên và nông dân. Đồng thời làm điểm tựa cho hội viên phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của Hội Nông dân trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng là hướng đến các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững của địa phương.

Hiệu quả thiết thực trong hoạt động của Hội Nông dân xã Tiên Thắng những năm qua đã được các cấp Hội, địa phương ghi nhận; Hội Nông dân xã luôn được xếp đầu phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện; nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã được các cấp Hội và chính quyền tặng bằng khen, giấy khen.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đồng thời thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thông. Qua đó, góp phần chung tay cùng Cấp ủy, Chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu”./.

Phạm Văn Với – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Thắng, Tiên Lãng

  • Tin mới đăng