Hội Nông dân xã Tây Hưng tiếp nhận nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành Phố

Sáng ngày 27/05/2021, tại Hội Nông dân xã Tây Hưng, huyện  Tiên Lãng, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức giải ngân cho 10 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã thực hiện dự án “Nuôi vịt đẻ thương phẩm” với số tiền 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố dự và chỉ đạo. Thông qua dự án, vận động hộ nông dân trong xã đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân; hàng năm mỗi hộ vay đóng góp 150.000đồng/1 năm. Thống nhất thời gian thu phí 3 tháng 1 lần, thu nợ gốc vào cuối chu kỳ vay (theo dự án được phê duyệt).

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố tặng hoa tổ hợp tác và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ra mắt
tổ hợp tác “Nuôi vịt đẻ thương phẩm” và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tại xã Tây Hưng

Tại hội nghị, chủ dự án “Nuôi vịt đẻ thương phẩm” cam kết có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của dự án, đảm bảo mục tiêu dự án đề ra, thường xuyên kiểm tra các hộ tham gia dự án và tổ chức các cuộc tập huấn chuyển giao khoa học đúng quy định, trả phí và gốc đúng hạn./.

 Nguyễn  Miện , Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng