Hội Nông dân xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thực hiện chương trình “Dân vận khéo”: Xây dựng các bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật

Những năm gần đây, trên các cánh đồng xã Quyết Tiến sau các đợt chiến dịch phun trừ sâu bệnh, nông dân thường vứt bỏ các loại vỏ thuốc trên bờ kênh, mương, thậm chí có cả thuốc diệt cỏ bị vứt bỏ luôn xuống dòng chảy. Tồn dư độc hại của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) còn sót lại trong vỏ thuốc ảnh hưởng tới môi trường nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt của nhân dân, gây mô nhiễm môi trường và tạo ra hình ảnh không đẹp tới cảnh quan môi trường chung.

Hội viên nông dân xã Quyết Tiến tham gia xây dựng bể chứa vỏ thuốc bảo vê thực vật

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, Hội Nông dân xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng đã chủ động tham mưu với Đảng ủy – UBND xã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” xây dựng các bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật để thu gom vào bể mang đi xử lý tập trung đúng nơi quy định của địa phương và tuyên truyền vận động nông dân trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, xã, tuyên truyền qua các lớp tập huấn để nông dân có ý thức bảo vệ môi trường sau khi phun thuốc xong thì thu gom lại, để trong các bể chứa.

Mô hình “Dân vận khéo”: Xây dựng các bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Quyết Tiến, Tiên Lãng

Mô hình xây dựng các bể chứa thuốc BVTV được Hội Nông dân xã thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019 đã xây dựng được 100 bể. Hội Nông dân xã phân bổ cho các Chi Hội, các thôn đặt trên các xứ đồng, những tuyến đường  nội đồng là những điểm nông dân tập trung pha chế thuốc. Năm 2020 Hội Nông dân xã tiếp tục thực hiện xây mới 60 bể và giao cho 6 Chi Hội nông dân thuộc xã Tiên Tiến cũ để sử dụng.

Tổng số bể đến nay Hội Nông dân xã đã xây dựng là 160 bể với kích thước (dài x rộng x cao = 60 x 50 x 50) với tổng giá trị là 60 triệu đồng từ nguồn huy động, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân xã, nguồn xã hội hóa và trích từ kinh phí hoạt động của Hội, đến nay 13/13 thôn trên địa bàn xã đã có các bể chứa, bình quân mỗi thôn có từ 8 – 12 bể.

Có thể thấy, mô hình “Dân vận khéo “: Xây dựng bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật do Hội Nông dân xã Quyết Tiến tổ chức thực hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác bảo vệ môi trường cũng như góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường nông thôn./.

Đoàn Văn Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Tiến

  • Tin mới đăng