Hội Nông dân xã Quốc Tuấn, huyện An Dương – Điểm tựa để hội viên thoát nghèo

 

Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện An Dương làm việc với lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, các Tổ trưởng Tổ TK&VV tại  xã Quốc Tuấn,huyện An Dương về  công tác quản lý và phát triển nguồn vốn vay.

Là một đoàn thể nhân dân đứng ra tín chấp và nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Dương, Hội Nông dân xã Quốc Tuấn nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của các chương trình tín dụng ưu đãi đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị của địa phương. Ban Chấp hành (BCH) Hội đã triển khai đồng bộ chương trình tín dụng, kịp thời, có hiệu quả. Hội thường xuyên phổ biến các chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; tổ chức họp các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách tín dụng có nhu cầu vay vốn. Đến nay, Hội Nông dân xã đang quản lý 6 tổ TT&VV, các tổ đã được chia tách theo cụm dân cư rõ ràng, thuận tện cho việc quản lý và theo dõi. Ban quản lý các tổ TT&VV đều là các đồng chí cán bộ Hội. Hiện nay, tổng số dư nợ Hội đang nhận ủy thác là 9,4 tỷ đồng, 345 hộ vay; số dư tiền gửi tiết kiệm của các hộ vay là 400 triệu đồng. Qua các đợt kiểm tra không có hộ nợ quá hạn, 100% các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng vay ké, vay hộ, không có tình trạng các bộ Hội lợi dụng xâm tiêu.Thời gian trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn.  

Hội viên nông dân xã Quốc Tuấn, huyện An Dương tiếp nhận phân bón trả chậm phục vụ nông dân phát triển sản xuất

Bên cạnh công tác cho vay vốn, Hội còn đứng ra tín chấp nguồn vốn vật tư trả chậm cho hội viên sử dụng với mục đích sản xuất nông nghiệp. Vụ Chiêm xuân 2018-2019, Hội đã nhận 26.425 kg vật tư gồm đạm, lân xanh, NPK, phân vi sinh, … tín chấp cho các hội viên vay. đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, và hội viên tiêu biểu đi tham quan các mô hình tiêu biểu, tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật. Qua đó, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ mức trung bình tăng lên hộ khá. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất kinh doanh các ngành nghề, chuyển đổi cây trồng như: hộ ông Quản Văn Núi, Nguyễn Văn Chen, Lê Văn Nghĩ, Quản Văn Cường, Trần Văn Bình, Đỗ Xuân Bình, Nguyễn Văn Tường, Phạm Văn Thuân, Trần Quốc Năng….

(Bài, ảnh: Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch HND xã Quốc Tuấn, An Dương)

 ]]>

  • Tin mới đăng