Hội Nông dân xã Quang Phục tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân chủ động công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân 2022

Sáng 24/4/2022 Hội Nông dân xã Quang Phục phối hợp với Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quang phục và Trạm bảo vệ thực vật huyện Tiên Lãng tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá tình hình diễn biến sâu bệnh dự báo trong thời gian tới.

Hội Nông dân xã Quang Phục tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân chủ động công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân 2022

Vụ chiêm xuân năm 2022, Quang Phục có tổng diện tích gieo cấy là 422 ha tập trung chủ yếu vào một số giống có hiệu quả kinh tế cao như Bắc thơm số 7, BC15, J02 và nếp  KT đỏ. Mặc dù đầu vụ thời tiết rét đậm kéo dài nhưng Hội Nông dân xã đã chủ động tuyên truyền công tác chăm sóc phòng chống rét cho mạ ,và vận động nông dân áp dụng mô hình mạ khay máy cấy nên đã chủ động trong việc gieo cấy đảm bảo trong khung thời vụ.

Phát huy hiệu quả của mô hình lúa sản xuất lúa giống vụ xuân 2022, Hội Nông dân xã phối hợp với Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quang phục vận động nông dân sản xuất giống lúa J02 và lúa lai là 25 ha. Đặc biệt diện tích cấy máy vụ này là 129 ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích gieo cấy. Đến thời điểm hiện nay các trà lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Qua kết quả kiểm tra đánh giá và dự báo tình hình sâu bệnh, trong thời gian tới tình hình sâu bệnh có diễn biến chậm hơn so với cùng kì năm ngoái. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hoá, mật độ 0,1 – 0,2 con/m2. Mật độ trứng thấp 10 – 20 quả/m2, dự kiến nở rộ và gây hại từ 1/5. Năm nay nhận định là mật độ sâu thấp và khả năng gây hại không cao nên bà con cần theo dõi và phun trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Trước mắt bà con nông dân tập trung cho việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa chuẩn bị trỗ như nếp các loại . Trong thời gian này Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền cho bà con chăm sóc bổ sung đón đòng cho các diện tích cấy muộn đồng thời tích cực kiểm tra đồng ruộng kịp thời phòng trừ sâu bệnh khi có khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, và thực hiện tốt việc thu gom bao bì thuốc sâu sau khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường trên đồng ruộng./.

                   Lương văn Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Phục

  • Tin mới đăng