Hội Nông dân xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên tiếp nhận giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện

Đáp ứng nhu cầu của một số hội viên trong việc đầu tư chăn nuôi lợn thương phẩm. Qua quá trình thẩm định, ngày 10/01/2023 Hội Nông dân xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên được tiếp nhận giải ngân cho 03 hộ gia đình hội viên nông dân gồm; bà Vũ Thị Huệ, bà Vũ Thị Loan, ông Nguyễn Hoàng Sáng, thuộc thôn 4, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện Thuỷ Nguyên với số tiền là 150 triệu đồng, cho mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm. Trong buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Thị Tứ – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Hồ Xuân Đản – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Minh Tân về dự và chứng kiến việc tiếp nhận nguồn vốn vay của các hộ gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thị Tứ – Phó Chủ tịch HND huyện Thủy Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên đồng chí Nguyễn Thị Tứ phát biểu triển khai giải ngân đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc giải ngân nguồn vốn; là tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân có điều kiện xây dựng nâng cao quy mô sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tạo ra các loại nông sản hàng hoá, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo địa phương đồng chí Hồ Xuân Đản đã phát biểu ý kiến: Đề nghị Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên thường xuyên quan tâm tạo điều kiện, đề hội viên nông dân trong xã được tiếp cận nguồn vốn quỹ nhiều hơn để phát triển sản xuất và chăn nuôi, đồng thời đề nghị các hộ được vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả, nâng cao thu nhập góp phần vào thành công trong việc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nhận được nguồn vốn vay với tinh thân phấn khởi, các hộ quyết tâm thực hiện tốt mô hình chăn nuôi có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát huy kết quả đã đạt được Hội Nông dân xã Minh Tân tiếp tục đẩy mạnh phòng trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xoá đói giảm nghèo bền vững bằng việc tuyên truyền vận động, thu hút, tập hợp hội viên ra mắt các tổ hội nghề nghiệp để có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư cho phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, sớm hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nguyễn Phú Mong – Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Tân

  • Tin mới đăng