Hội Nông dân xã Liên Am tổ chức sơ kết 3 năm tổ chức xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW, ngày 21/07/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện sự chỉ đạo Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo về việc xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường tại xã Liên Am. Được sự nhất trí của  Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Liên Am, sáng ngày 13/07/2019 Hội Nông dân xã Liên Am đã tổ chức triển khai mô hình Hội Nông dân tham gia “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và đặt 16 bể chứa tại 2 đơn vị Nam, Bắc Thượng Trung. Đến nay đi vào hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả cao. Từng bước đã thay đổi về nhận thức, hành vi để hình thành ý thức tự giác, thói quen tốt trong cán bộ, hội viên nông dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng làng xã và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần cùng xã nhà nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 về môi trường.

Hội Nông dân xã Liên Am tổ chức sơ kết 3 năm tổ chức xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; tiếp tục đặt thêm các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng

Sáng ngày 13/05/2022, tại nhà văn hoá thôn Nam Thượng Trung, Hội Nông dân xã tổ chức sơ kết 3 năm tổ chức thực hiện mô hình và bổ sung thêm 5 bể đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay trong toàn xã đã lắp đặt được 90 bể chứa tại 15/15 thôn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tham luận và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Mô hình Nông dân tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, nhiệm vụ giải pháp thực hiện mô hình trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Lã Văn Tập – Bí thư Đảng uỷ đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và 2 Chi hội Nam, Bắc Thượng Trung tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường để mô hình có sức lan toả sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân và nhân dân, góp phần cùng với địa phương tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, với mục tiêu “Xanh – Sạch – Đẹp” để bảo vệ sức khoẻ gia đình cộng đồng, tạo đà cho các phong trào khác, từng bước nâng cao tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm mà Nghị quyết Đảng bộ xã khoá 29 đề ra.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Liên Am tiếp tục duy trì, nhân rộng Mô hình, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ hội viên nông dân về lợi ích và tầm quan trọng trong việc thực hiện Mô hình Hội Nông dân tham gia “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”. Đồng thời vận động nông dân thực hiện có hiệu quả công tác quy vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng con vật nuôi có giá trị vào sản xuất. Khuyến khích, tuyên truyền nông dân tham gia sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong sản xuất./.

Nguyễn Thị Hảo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Am

  • Tin mới đăng