Hội Nông dân xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2015, Hội Nông dân xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Tới dự có các đồng chí: Phạm Xuân Lương – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, các Ban Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các Ban Đảng, Thường trực HND, phòng Tư pháp, Thanh tra, Đài phát thanh huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các Ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể xã, Bí thư, trưởng thôn, trưởng Làng văn hóa, Chi hội trưởng, Chi hội phó, Ban chủ nhiệm, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Lâm Động.

Đồng chí Phạm Xuân Lương- Thành ủy viên, Chủ tịch HND thành phố trao tặng phẩm sách pháp luật cho Ban Chủ nhiệm CLB Nông dân với pháp luật xã Lâm Động
Câu lạc bộ nông dân với pháp luật được thành lập gồm 21 thành viên với nòng cốt là các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó, một số đồng chí là Bí thư, trưởng thôn; thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức hội, đến với câu lạc bộ, hội viên nông dân được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân kịp thời hòa giải mâu thuẫn trong nông dân, tổ chức hội có điều kiện nắm bắt kịp thời, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền địa phương. Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Phạm Xuân Lương – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động của Hội Nông dân xã Lâm Động trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các Ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong xã đã góp phần sự thành công của hội nghị.]]>

  • Tin mới đăng