Hội Nông dân xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo triển khai xây dựng mô hình bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo hiện có 327 ha đất sản xuất, nên nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ canh tác là khá cao. Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, tránh ô nhiễm nguồn nước, xã Dũng Tiến đã triển khai xây dựng mô hình thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn.

Hội Nông dân xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo triển khai xây dựng mô hình bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Do thói quen, trước đây nhiều người dân trong xã thường vứt bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các cánh đồng, bờ ruộng hoặc trên các kênh mương, lượng dư hóa chất còn sót lại trong các bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV lẫn vào nguồn nước, ngấm xuống đất, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe người dân. Để hạn chế tình trạng trên, Sáng ngày 12/10/2022 Hội Nông dân xã Dũng Tiến triển khai xây dựng 33 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng ở 11 tuyến trên địa bàn xã với tổng kính phí 17.500.000 đồng; UBND xã hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng; 50% còn lại do Hội Nông dân xã vận động các doanh nghiệp và cán bộ hội viên, nông dân.

Mô hình được xây dựng nhằm góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đồng thời, nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng và tạo thói quen tốt trong canh tác, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, đất …, góp phần cùng Đảng bộ nâng cao tiêu chí số 17 về môi trường. Đây còn là hoạt động thiết thực của cán bộ, hội viên nông dân xã Dũng Tiến chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 – 14/10/2022./.

Hải Đăng – Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng