Hội Nông dân xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên với phong trào vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn hiến đất, cho đất làm đường xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Xã Chính Mỹ nằm ở phía Bắc của huyện Thủy Nguyên, là nơi xa trung tâm với địa hình đồi núi bao xung quanh là sông Giá và sông Hòn Ngọc. Ngành nghề chính là chăn nuôi, trồng trọt. Trên địa bàn xã có 8 thôn có tổng diện tích đất tự nhiên: 693,03 ha, số hộ dân là: 3.294 hộ với 10.979 nhân khẩu, trong đó Hội Nông dân xã có 08 chi Hội với tổng số là 880 hội viên.

Hội Nông dân xã Chính Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến người dân đồng thuận hiến đất làm đường xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Trong những năm gần đây, huyện Thủy Nguyên đang trong quá trình đẩy mạnh đô thị hóa,hiện đại hóa đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Hội Nông dân xã Chính Mỹ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tham gia hiến đất, cho đất, mở rộng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2022 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã Chính Mỹ được Thành Phố và Huyện quan tâm đầu tư xây dựng 7 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Với tổng số vốn đầu tư cho chương trình là: 129 tỷ: Với tổng số chiều dài là: 6,78 km, số hộ: 440 hộ, diện tích đất thổ cư nhân dân hiến là: 2162m2, đất nông nghiệp là: 2020m2 tổng số tiền hỗ trợ vật kiến trúc trên đất là: 10.423.839 nghìn đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng được Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện dự án. Với vai trò trách nhiệm của Hội nông dân xã trong việc tuyên truyền hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như mọi nhiệm vụ của địa phương. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã xác định đây là cuộc cánh mạng lớn được họp triển khai tuyên truyền tới từng chi Hội các thôn có tuyến đường được thi công để cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là người dân được thụ hưởng những thành quả đó, hội viên và nhân dân đồng thuận thực hiện hiến đất, cho đất việc tháo dỡ di rời các công trình vật kiến trúc trên đất giải phóng mặt bằng kịp thời tiến độ thi công.

Kết quả đến nay: 7/7 tuyến đang tiến hành thi công, cơ bản là nhân dân đã đồng thuận hiến đất nhận tiền hỗ trợ vật kiến trúc trên đất số còn lại là: 58 hộ trong quá trình khảo sát kiểm kê còn thiếu vật công trình kiến trúc trên đất do vậy bên nhà thầu đang hoàn thiện bổ sung hồ sơ, Hội Nông dân xã đã tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ các công trình còn thiếu sẽ được nhà thầu bổ sung hỗ trợ thỏa đáng với hội viên và nhân dân.

Từ thực tiễn trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng hội viên và nhân đã đồng thuận giải phóng mặt bằng xong 7 tuyến đang thi công trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới Hội Nông dân xã Chính Mỹ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đó là tập trung cao trong công tác GPMB của Huyện, xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, quy hoạch vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh có hiệu quả kinh tế cao Như hộ Anh Trần Văn Diệu, Anh Trần Văn HiệpThôn: 7, và còn nhiều khác trong giai đoạn hiện nay.

Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những chương trình được Đảng và nhà nước triển khai rất kịp thời hợp lòng với người dân đã được Hội viên nông dân nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung rất hồ hởi, phấn khởi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo từng khu vực để nhân dân lắm rõ chấp hành thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện dân chủ công khai minh bạch và đúng quy định; hội viên, nhân dân phấn khởi đồng thuận cao.

Các chi Hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và mọi nhiệm vụ của địa phương để hội viên, nhân dân kịp thời nắm bắt các tâm tư nguyện vọng với phương châm kiên trì vận động thuyết phục; trong quá trình thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nhân dân trong vùng dự án.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực địa để trực tiếp nắm bắt, kịp thời đưa ra phương án hài hòa trong công tác vận động giải phóng mặt bằng để nhân dân tin tưởng đồng thuận, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng kịp tiến  độ thi công.

Phát huy kết quả đạt được Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Hội viên nhân dân quyết tâm đẩy nhanh tiến độ GPMB 7 tuyến đường góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã các tuyến đường thông hè thoáng, hài lòng nhân dân.

Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Hội nông dân xã Chính Mỹ

  • Tin mới đăng