Hội Nông dân xã Chiến Thắng- nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện An Lão

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2013-2016 của Hội Nông dân xã Chiến Thắng, huyện An Lão

 Trong những năm qua, tổ chức hội các cấp đã phối hợp với MTTQVN huyện, xã và các đoàn thể chính trị tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiêu chí của chủ trương cho hàng nghìn lượt người dân, giúp họ hiểu rõ về trách nhiệm, quyền lợi, từ đó tự giác chủ động tham gia thực hiện. Do làm tốt công tác tuyên tuyền, Hội đã tổ chức vận động nông dân hiến 2.614m2 đất thổ cư, 22ha đất nông nghiệp, huy động đóng góp trên 11 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn xã; tiếp nhận quản lý 3 tuyến đường “Nông dân tự quản”;  nắp đặt được 27 điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng với tổng kinh phí đầu tư là trên 12 triệu đồng. Cùng với chủ trương khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu trong vùng, Hội đã vận động nông dân tích cực chuyển đổi sản xuất xây dựng được hàng trăm mô hình kinh tế nông nghiệp, trong đó diện tích nuôi trồng thủy sản là 15,5 ha, gồm 22 hộ tham gia với mô hình nuôi thả cá thâm canh năng suất cao, mô hình chuyển đổi từ diện tích lúa sang trồng cây cảnh cây cảnh, trồng hoa, rau màu 3,5ha mang lại mức thu nhập bình quân ước đạt 289,5 triệu đồng/ha/năm, dồn tổng số 50% số thửa ruộng, hạ mức bình quân từ 4 thửa/hộ, còn 2 thửa /hộ. Đặc biệt với diện tích bãi ngoài đê sông Văn Úc, nông dân trong xã đã chuyển đổi 21 ha sang nuôi rươi đặc sản mang lại mức thu nhập gần 3 tỷ đồng/năm. Hội kết hợp với Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức được 7 lớp học nghề với tổng số là 245 học viên, kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ nghề, qua đó, đã đóng góp vào công tác đào tạo nghề toàn xã đạt tỷ lệ 51%. Để đạt được kết quả trên, xã Chiến Thắng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tạo sự thống nhất về nhận thức, hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của xây dựng NTM. Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hướng dẫn của hội cấp trên. Vận dụng tính đặc thù của địa phương để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của hội viên để phán ảnh với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở để có những quyết sách đúng, trúng với nguyện vọng chính đáng của người dân./.  (Bài, ảnh: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)]]>

  • Tin mới đăng