Hội Nông dân xã Bắc Hưng tiếp nhận nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành Phố

Sáng ngày 16/04/2021, tại Hội Nông dân xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố tổ chức giải ngân cho 10 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã thực hiện dự án “Nuôi vịt đẻ thương phẩm” với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố. Đồng chí: Nguyễn Thị Thoa– Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban điều hành Qũy HTND thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ban xây dựng Hội, cán bộ Ban Kinh tế HND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố tặng hoa Tổ hợp tác và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ra mắt tổ hợp tác “Nuôi vịt đẻ thương phẩm” và giải ngân nguồn vốnQuỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố tại xã Bắc Hưng

Xã Bắc Hưng là xã thuần nông của huyện Tiên Lãng, phát triển kinh tế nông nghiệp đang từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Có diện tích tự nhiên trên 600 ha, hàng năm cung cấp ra thị trường hàng triệu quả trứng vịt, gà thương phẩm các loại góp phần đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trong xã và các vùng lân cận. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, những năm qua, hội viên nông dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, thu được hiệu quả kinh tế cao, theo chuỗi từ sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn nên việc đầu tư của các hộ còn hạn chế.

Để tạo điều kiện giúp hội viên nông dân chăn nuôi gia cầm tiếp cận tiến bộ kỹ thuật đầu tư bán thâm canh, nâng cao thu nhập và đóng góp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Bắc Hưng xây dựng dự án “Nuôi Vịt đẻ thương phẩm”  nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích, tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ trên 80 triệu đồng/năm. Giải quyết thêm được việc làm cho các lao động thường xuyên và lao động thời vụ của địa phương; nâng cao đời sống của các hộ, góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giầu bền vững cho hội viên. Qua đó, thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Thông qua dự án, vận động hộ nông dân trong xã đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân; hàng năm mỗi hộ vay đóng góp 100.000 đồng/năm./.

Nguyễn  Miện, Phó Chủ tịch HND huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng