Hội Nông dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp vận động con em hội viên, nông dân lên đường nhập ngũ năm 2023

Để chuẩn bị cho đợt giao – nhận quân vào ngày 06/02/2023 sắp tới tại huyện Thủy Nguyên thành công tốt đẹp. Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tới các gia đình hội viên nông dân có con em tham gia nghĩa vụ quân sự. Xác định phần lớn tân binh tham gia nhập ngũ hàng năm là con em nông dân, để giúp con em hội viên nông dân nhận thức rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc khám tuyển đồng thời giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân về nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, hội Nông dân xã làm tốt công tác quản lý, thăm hỏi động viên thanh niên và gia đình để thanh niên an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình nhằm đảm bảo ngày giao quân đạt tỷ lệ thanh niên theo đúng số lượng, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Hội Nông dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên tặng quà cho tân binh là con em của hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Hội Nông xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3 suất quà cho các tân binh là con em của hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1.500.000 đồng. Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tân binh và gia đình hội viên nông dân là hoạt động thường niên, được hội triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Mục đích là giúp các tân binh an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn làm tốt việc nắm tâm tư, nguyện vọng, có những đề xuất phù hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã quan tâm, đảm bảo quyền lợi chính đáng, động viên, khuyến khích các thanh niên khác thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự trong những năm tiếp theo.

Bùi Thị Hường – Chủ tịch HND xã An Lư, huyện Thủy Nguyên.

  • Tin mới đăng