Hội Nông dân xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo ra mắt mô hình Tổ hội Nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản năm 2022

Chiều ngày 21/9/2022 Hội Nông dân xã An Hòa tổ chức hội nghị ra mắt Tổ Hội nông dân  nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy sản”. Dự buổi ra mắt có đại diện Hội Nông dân huyện, và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội Nông dân xã và 12 thành viên của tổ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã An Hòa tặng hoa chúc mừng Tổ Hội nông dân nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản

Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy sản” được thành lập theo Quyết định số 05-QĐ/HNDX ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã An Hòa gồm 12 thành viên với mục đích đoàn kết, tập hợp, các hội viên nông dân cùng sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên. Tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ hội hoạt động trên tiêu chí 5 cùng “Cùng chí lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”, và  hoạt động theo nguyên tắc 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm”. Phối hợp hoạt động của hội viên và tuân thủ Điều lệ Hội.

Tại buổi ra mắt đại diện lãnh đạo Đảng ủy phát biểu, biểu dương Hội Nông dân xã An Hòa, và các đồng chí trong tổ Hội nghề nghiệp, đã nỗ lực trong việc triển khai thành lập tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trên địa bàn. Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia vào mô hình, đây là Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp được thành lập theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 42-KH/HNDH ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tạo các yếu tố tiền đề để thành lập các hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong thời gian tới Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động và giới thiệu gương điển hình tiêu biểu có cách làm hay, mô hình có hiệu quả cho hội viên nông dân, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp tạo điều kiện thuận lợi tiến tới thành lập các HTX, thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất./.

Hải Đăng – Hội Nông dân Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng