Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo phát động phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng

Ngày 23/5/2023, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo phát động cán bộ, hội viên nông dân ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng làm sạch môi trường.

Hội viên nông dân thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên các xứ đồng

Tại các xứ đồng của thị trấn Vĩnh Bảo cán bộ, hội viên nông dân của 10/10 chi Hội đã đồng loạt ra quân thu gom các loại rác thải đặc biệt là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tập kết vào các bồn chứa trên các cánh đồng để đưa đi xử lý theo quy định. Tuy chưa có số liệu tổng hợp thống kê đầy đủ nhưng theo đánh giá của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bảo ước khoảng trên 300kg. Được biết đây là chương trình hoạt động được Hội Nông dân thị trấn xây dựng và triển khai từ tháng 3 năm 2019 tạo thành phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau mỗi mùa vụ. Sau khi triển khai 100% cán bộ, hội viên nông dân vừa trực tiếp thu gom vừa làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương không vứt rác thải bừa bãi, góp phần xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Phạm Văn Đăng – PCT Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng