Hội Nông dân thành phố và Bưu điện Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá

Ngày 16/3/2022, tại trụ sở Bưu điện thành phố, Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá giai đoạn 2022-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến  với 11 điểm cầu thuộc 11 huyện, quận của thành phố.

Hội Nông dân thành phố và Bưu điện Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá

Dự và chứng kiến hội nghị ký kết, tại điểm cầu thành phố có đồng chí  Đỗ Đức Hòa, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương  Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; Đỗ Khắc Chất – Giám đốc Bưu điện thành phố; Lê Văn Kiên – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thường trực Hội Nông dân Thành phố;  Lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân – Hội Nông dân thành phố; Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Bưu điện thành phố. Tại điểm cầu các huyện, quận có lãnh đạo Hội Nông dân, Bưu điện các huyện, quận và một số cơ sở Hội.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm tuyên truyền giúp hội viên, nông dân thành phố hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; về mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19, chuyển đổi số có những bước nhảy vọt, là chìa khóa giúp hộ nông dân, tổ chức, doanh nghiệp vượt qua tác động nặng nề của đại dịch.

Theo đó, trong Chương trình phối hợp 2 đơn vị sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ chính đó là: Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm; Phối hợp triển khai chuỗi cung ứng các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã; Hợp tác xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia; Hợp tác phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng.

Đồng thời, Hội nghị đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2022, với những nội dung công việc cụ thể, rõ nét, các mục tiêu, chỉ tiêu được đo lường chi tiết bằng những con số cụ thể và phân kỳ để thực hiện một cách có lộ trình phù hợp với thực tiễn từng cơ sở Hội.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận về các nội dung cụ thể của kế hoạch, có rất nhiều ý kiến tâm huyết được các huyện, quận nêu ra. Đồng chí Lê Văn Kiên – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông cũng đã có những ý kiến đánh giá cao sự chủ động, tích cực hợp tác của 2 đơn vị trong việc thực hiện hỗ trợ giúp nông dân thành phố thực hiện chuyển đổi số, nhấn mạnh sẽ phối hợp, hỗ trợ để cùng 2 đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giúp hội viên, nông dân hiểu rõ lợi ích của thương mại điện tử.

Lãnh đạo Bưu điện thành phố và Hội Nông dân thành phố đã có những ý kiến chỉ đạo đối với hệ thống cơ sở của 2 ngành, nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình phối hợp trên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung mới lần đầu được triển khai, do vậy rất cần sự tâm huyết, khoa học, nghiêm túc và trí tuệ của đội ngũ cán bộ 2 đơn vị. Đề nghị hệ thống 2 bên, phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu hiệu quả đến đó; Công tác tuyên truyên phải làm cho mỗi người nông dân đều nhận thức rõ tầm quan trọng, quyền lợi của việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, để từ đó tự nguyện thay đổi và tham gia; Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải bắt đầu từ nông dân, mỗi nông dân phải được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; Hội Nông dân và Bưu điện các huyện, quận căn cứ nội dung đã ký kết để chú động phối hợp với nhau cùng triển khai thực hiện; Đây chỉ là chương trình khung, có tính chất nêu vấn đề, cơ chế, nguyên tắc phối hợp, còn nhiệm vụ cụ thể phải được bổ sung hằng năm đề phù hợp hơn với yêu cầu đặt ra; 2 đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm báo cáo việc thực hiện Chương trình phối hợp, để xuất phương hướng, kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo để Chương trình phối hợp đạt kết quả cao hơn./.

Thu Huyền – Ban Kinh tế – Xã hội, HNDTP

  • Tin mới đăng