Hội Nông dân thành phố tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 22/12/2021, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban Thành ủy, Ban Thi đua khen thưởng thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2021, khắc phục rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội Nông dân thành phố đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ đề năm của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố, nỗ lực phấn đấu thực hiện khá toàn diện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân. Tập trung cao công tác tuyên truyền, phòng chống dịch; vận động ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các gia đình gặp khó khăn tại các địa phương trong thành phố, các tỉnh, thành phía Nam, với trị giá gần 3 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội được tăng cường, đi vào chiều sâu; tổ chức 536 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Hội, thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội tiếp tục được củng cố; kết nạp và phát thẻ 4.056 hội viên mới (đạt 100,5 % chỉ tiêu). Thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn: phối hợp tốt chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đã có đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, 5 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện trúng cử đại biểu HĐND cùng cấp; 198 đồng chí cấp xã, phường (gồm có 123 đồng chí Chủ tịch Hội, 75 đồng chí Phó Chủ tịch Hội); có 466 đồng chí Chi Hội trưởng, UVBCH trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường. Giới thiệu 105 hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân được triển khai phát huy hiệu quả. Tổng số đã có 59.718 hộ/79.513 hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG các cấp; xây, sửa 24 nhà “Mái ấm nông dân” (đạt 121,3% so với kế hoạch) với tổng kinh phí 753 triệu đồng; giúp đỡ 376 hộ hội viên nông dân thoát nghèo (đạt 105,02% chỉ tiêu); thành lập và ra mắt 50 tổ hợp tác kinh tế (đạt 114 % kế hoạch của Trung ương); 09 chi Hội nghề nghiệp, 07 Hợp tác xã theo luật HTX năm 2012 (đạt 102,3% kế hoạch năm). Chủ trì tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” thành phố Hải Phòng lần thứ ba; hội nghị Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đối thoại trực tuyến “Hội Nông dân chung sức, đồng hành hỗ trợ hội viên nông dân khắc phục khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định trong đại dịch Covid – 19”.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch HND thành phố trao cờ thi đua cho Hội Nông dân quận Đồ Sơn – đơn vị dẫn đầu khối thi đua Hội Nông dân các huyện, quận năm 2021

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thành phố trong năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng thời nhấn mạnh: Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng xây dựng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đẩy mạnh hướng nông dân phát triển các mô hình kinh tế kiểu mẫu đạt năng suất cao; thực hiện tốt việc tư vấn, hỗ trợ nông dân trong việc vay vốn, nâng cao trình độ sản xuất, nhất là đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp, liên kết hình thành vùng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Hội Nông dân dân thành phố phát động phong trào thi đua và ký giao ước giữa Hội Nông dân các huyện, quận năm 2022

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nâm” cho các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố; tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2021 cho Hội Nông dân quận Đồ Sơn. Đồng thời phát động phong trào thi đua và ký giao ước giữa Hội Nông dân các huyện, quận năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng