Hội Nông dân thành phố: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị ký giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các huyện, quận thành phố năm 2017

 Năm 2016, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tranh thủ cao sự quan tâm, chỉ đạo của Hội cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp,… nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2016; công tác Hội và phong trào nông dân toàn thành phố có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét, hiệu quả và thiết thực hơn. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên nông dân tiếp tục được đổi mới, gắn tuyên truyền với vận động hội viên, nông dân tham gia vào các hoạt động cụ thể. Các cấp Hội đã tổ chức 1.892 buổi tuyên truyền cho 181.632 lượt cán bộ, hội viên, nông dân (đạt 100,6% KH năm) về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và địa phương. Tích cực vận động nông dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao. Chỉ đạo xây mới 150 mô hình “chi hội 3 tốt”, “chi hội 4 tốt”. Kết nạp 5.931 hội viên mới (đạt 100,5% KH năm) nâng tổng số hội viên toàn thành phố là 184.160 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được kịp thời củng cố, kiện toàn đảm bảo về năng lực, trình độ, kinh nghiệm… Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ Hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn trợ giúp pháp lý; giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, hoạt động hoà giải được quan tâm: Các cấp Hội đã tiến hành 569 cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên; xây dựng mới 11 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp tổ chức 39 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.599 lượt người; hòa giải thành công 167 vụ. Phối hợp với UBMTTQVN thành phố và các ngành liên quan thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; hướng dẫn, yêu cầu ký cam kết đối với 361 hộ về kinh doanh vật tư, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Ba phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động tiếp tục được phát huy, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Toàn thành phố đã có 54.739 hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 62% so với số hộ đăng kývượt 0,8% so với chỉ tiêu) đạt 106% KH. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất, đóng góp tiền, vật liệu, nhân công… để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thiết chế văn hóa tiếp tục được phát huy, bộ mặt nông thôn được đổi mới rõ nét; nhiều tuyến đường mới mang tên “Nông dân tham gia tự quản” được gắn biển; hàng trăm hố rác chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật do Hội Nông dân xây dưng trên các cánh đồng; hàng chục ngôi nhà tình nghĩa do Hội vận động xây dựng được khánh thành; số lượng nông dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng đông; hàng trăm hộ nông dân Hội vận động giúp đỡ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống,…Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục được phát huy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên địa bàn nông thôn. Hoạt động tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; xây dựng mô hình kinh tế tập thể; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vốn, giống, vật tư, phân bón,.. được quan tâm: tín chấp mua phân bón chậm trả cho nông dân 12,895 tỷ đồng, cung ứng 1.961 tấn phân bón; phối hợp tổ chức 1.050 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ… thu hút 109.219 lượt hội viên, nông dân tham gia (đạt 112% kế hoạch). Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng hơn 4,445 tỷ đồng (đạt 106% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao) đã tạo nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động hội nông dân. Các nguồn vốn vay từ các ngân hàng được bảo toàn, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả tốt. Ghi nhận thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016; Ủy ban nhân dân thành phố, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các cấp Hội Nông dân thành phố đạt được trong năm 2016, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Với chủ đề hành động năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Nâng cao chất lượng tổ chức Hội – phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới”đồng chí Chủ tịch yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâmTiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế và hạ tầng cơ sở xã hội nông thôn; xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hội các cấp; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp diễn ra trong năm 2018. Nhiệm vụ trước mắt, các cấp Hội tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2016 – 2017; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; phối hợp tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội… Tại Hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua khối Hội Nông dân huyện, quận; 7 phường năm 2017./. (Tin, ảnh: Thu Hằng)]]>

  • Tin mới đăng