Hội Nông dân thành phố tổ chức tổng kết Đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp

Sáng ngày 25/7/2019, Hội Nông dân thành phố tổ chức tổng kết Đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng trao tặng bằng khen cho 04 tập thể đạt thành tích trong thực hiện Đề án số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Hội

Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án, các cấp Hội Nông dân thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Để cụ thể hóa nội dung của đề án, Hội Nông dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện; giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, quận tổ chức khảo sát, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp phù hợp như: Lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, dịch vụ… Kết quả đến nay toàn thành phố đã thành lập được 27 chi hội nghề nghiệp với 682 hội viên. Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động các tổ Hội nghề nghiệp đã xây dựng được quy chế hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình sản xuất của tổ hội, định kỳ từ một đến hai tháng các tổ hội tổ chức sinh hoạt với các nội dung đa dạng, phong phú như: trao đổi thông tin về thời tiết nông vụ; thị trường, giá cả, về thiết bị, vật tư nông nghiệp, phương tiện sản xuất, các loại giống cây con; phòng trừ dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất; cách thức lập dự án sản xuất kinh doanh, thủ tục vay vốn, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay…

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Đề án số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Hội

Việc thành lập các chi, tổ Hội nghề nghiệp có hiệu quả, từng bước tạo ra sự liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khoa học,…giúp vị trí vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân, làm tiền đề thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để kịp thời biểu dương các điển hình tập thể, các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng hiệu quả chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân chi hội trưởng đã có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

(Tin, ảnh: Minh Nguyệt – Ban Kinh tế – Xã hội HNDTP)

 ]]>

  • Tin mới đăng