Hội Nông dân thành phố: tổ chức tập huấn về Luật Hòa giải, Luật Đất đai năm 2013

                                                               

Ảnh 1: Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố  phát biểu khai mạc, lớp tập huấn.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cùng lãnh đạo các ban của Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo các phòng chức năng của: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý; lãnh đạo Hội Nông dân huyện Kiến Thụy; đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể xã Tú Sơn. Hội nghị có 100 đại biểu, gồm có: Ban chủ nhiệm, các thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Chi hội trưởng, Chi hội phó, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hội viên nông dân tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi xã Tú Sơn. Tại Hội nghị, các giảng viên của Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố giới thiệu về Luật Đất đai năm 2013; Luật Hòa giải; nghiệp vụ, kỹ năng công tác hòa giải tại cơ sở; kỹ năng điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; kết hợp xử lý các tình huống liên quan đến nội dung nghiên cứu thường xảy ra ở cơ sở; giới thiệu Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân Việt Nam theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Ảnh 2: Toàn cảnh Lớp tập huấn Luật Hòa giải, Luật Đất đai 2013 tại xã Tú Sơn, Kiến Thụy

Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đề nghị Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Tú Sơn tiếp tục là cầu nối giữa nông dân với pháp luật, là địa chỉ tin cậy cho hội viên nông dân trong xã đến tìm hiểu về pháp luật. Lớp tập huấn lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” nắm vững kiến thức cơ bản, cũng như kỹ năng điều hành hoạt động Câu lạc bộ ở cơ sở dần đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả thiết thực hơn trong thời  gian tới./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra của Hội Nông dân thành phố)]]>

  • Tin mới đăng