Hội Nông dân thành phố tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; 9 tháng năm 2021

Sáng ngày 07/10/2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; 9 tháng năm 2021 công tác Hội và phong trào nông dân.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2018-2021

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, các cấp Hội luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; các nghị quyết và chương trình công tác Hội, tuyên truyền và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt, có chỉ tiêu đạt kết quả cao. Tổ chức thu hút và kết nạp và phát thẻ cho 10.076 hội viên mới (đạt 50,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), nâng tổng số hội viên toàn thành phố 190.454 hội viên. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn cho nông dân ngày càng phong phú, hiệu quả, thiết thực, đến nay Quỹ HTND thành phố tăng 11.620.768.000 đồng (đạt 79% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), Quỹ HTND toàn thành phố hiện đang quản lý 3 cấp là 50.183.387.000 đồng. Các phong trào thi đua do Hội phát động ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp, ngày càng xuất hiện nhiều hộ giàu, giảm hộ nghèo, qua nửa nhiệm kỳ có 240.589 lượt hộ đăng ký/114.324 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến 109.440 m2 đất thổ cư/canh tác; đóng góp 91,602 tỷ đồng và 73.995 ngày công; làm mới, sửa chữa 540 km đường giao thông nông thôn; 23.582 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; sửa chữa xây mới 984 cầu cống thuỷ lợi; giúp đỡ 1.165 hộ nông dân thoát nghèo bền vững, xây dựng và sửa chữa 63 nhà “Mái ấm Nông dân” với tổng số tiền gần 9,95 tỷ đồng, trong đó tiền hội viên đóng góp 1,866 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03, 04, 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã thành lập được 143 “Tổ hợp tác kinh tế”; 15 Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật Nhà nông”. Các hoạt động kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào thực chất. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục phát triển tạo sự chuyển biến nhận thức trong trong cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần tích cực giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố trao bằng khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2018-2021

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Nông dân thành phố đạt được trong nửa nhiệm qua và 9 tháng năm 2021; chúc mừng các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cần tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ của Hội. Chủ động có biện pháp tuyên truyền, vận động nông dân vừa phòng chống dịch vừa tham gia phát triển kinh tế hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp; xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp; công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự ở khu dân cư nông thôn…. Chú trọng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc đào tạo cán bộ chủ chốt của Hội có đủ năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Văn Tường, đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn, 2018-2021

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã trao tặng bằng khen cho 15 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2021./.

Trịnh Thị Thu Hằng – Phó Chánh VP – HNDTP

  • Tin mới đăng