Hội Nông dân thành phố tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15

(Ảnh: toàn cảnh Hội nghị- Thu Hằng, Hội Nông dân thành phố)

Sau khi được đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15,  Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đến cán bộ Hội chủ chốt toàn thành. Hội nghị cũng đã triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết  27– NQ/HNDTW, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương HNDVN (khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn; công tác tuyên truyền về “An toàn vệ sinh thực phẩm – Vì sức khỏe cộng đồng”; giới thiệu nghiệp vụ đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; triển khai ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa vụ Mùa và sản xuất cây vụ Đông năm 2016./. (Tin: Nguyễn Văn Vừa – TB Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân  TP)]]>

  • Tin mới đăng