Hội Nông dân thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022

Ngày 26/7 /2022, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân thành phố; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Hội Nông dân các huyện, quận; các đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt chuyên đề Chuyên đề 1 tại hội nghị

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung: Chuyên đề 1: Hỗ trợ hội viên, nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”; Tình hình chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới gắn với Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; Chuyên đề 3: Vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố; Chuyên đề 4: Phát huy vai trò của giai cấp nông dân thành phố trong quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt Chuyên đề 2 tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt Chuyên đề 3 tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt Chuyên đề 4 tại hội nghị

Thông qua các nội dung chương trình của lớp bồi dưỡng, giúp cán bộ Hội nông dân các cấp nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Thị Mơ –Trưởng ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng