Hội Nông dân thành phố: tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội chủ chốt toàn thành phố

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, sáng ngày 31/5/2017, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2017 cho 283 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp từ thành phố đến cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Vương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – năm 2017  cho đông đảo đội ngũ cán bộ các cấp Hội

 Tới dự khai mạc và trực tiếp giảng bài có đồng chí Phạm Văn Vương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng. Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xác định đây là việc làm cần thiết và thường xuyên hàng năm, một trong các nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội. Đồng chí yêu cầu các học viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chú ý lắng nghe, tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức mới do các đồng chí giảng viên truyền đạt; đồng thời cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của đồng chí Phạm Văn Vương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quan tâm, dành thời gian quý báu truyền đạt nội dung theo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Hội của Hội Nông dân thành phố năm 2017. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – năm 2017; lắng nghe 1 số thông tin mới về thời sự trong nước và quốc tế; quán triệt Chỉ thị số 08 – CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023”; Thông tri số 14 – TT/TU, ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “Lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 162-KH/HNDT về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội hội nông dân các cấp, công tác nhân sự đại hội, công tác tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa, Trưởng ban Ban Tổ chức- Kiểm tra HND thành phố)]]>

  • Tin mới đăng